K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 11
Rok A
IV Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Iz 7,10-14
Pan Bóg daje nam ZNAK. Tym znakiem jest PANNA rodząca SYNA, Jego imię to EMMANUEL, to znaczy BÓG z NAMI.
Komentarz do II czytania
Rz 1,1-7
Pan Jezus przyszedł na świat jako CZŁOWIEK, potomek króla Dawida. Zaś Duch Święty objawia nam prawdę, że JEZUS jest PEŁNYM MOCY SYNEM BOŻYM.
Komentarz do Ewangelii
Mt 1,18-24
Urodzony przez Maryję Jezus nazwany jest imieniem EMMANUEL to znaczy BÓG z NAMI. Tę prawdę objawia świętemu Józefowi anioł Pański. Święty Józef staje się odważnym opiekunem Pana Jezusa.