K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 9
Rok B
III Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Iz 61,1-2a.10-11
Czytanie z księgi proroka Izajasza mówi nam o tym, że każdy namaszczony Duchem świętym przyniesie owoce sprawiedliwości.
Komentarz do II czytania
1 Tes 5, 16-24
W drugim czytaniu Bóg zachęca nas do radości. Tę radość daje nam zjednoczenie z Panem Jezusem.
Komentarz do Ewangelii
J 1,6-8.19-28
W dzisiejszej Ewangelii jeszcze raz święty Jan Chrzciciel zachęca nas do prostowania ścieżek naszego życia. Posłuchajmy.