K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 18
Rok ABC
I Dzień Bożego Narodzenia
Komentarz do I czytania
Iz 52,7-10;
Prorok Izajasz przekazuje nam radość dobrej nowiny: "Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże."
Komentarz do II czytania
Hbr 1,1-6;
Bóg przez wiele stuleci przemawiał do ludzi przez proroków. Na końcu przemówił przez jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.
Komentarz do Ewangelii
J 1,1-18;
Za chwilę usłyszymy wspaniały poemat na cześć Słowa, które jest Bogiem i które stało się Ciałem, aby zamieszkać między nami.