K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 67
Rok ABC
Niedziela Zmartwychwstania
Komentarz do I czytania
Dz 10,34a.37-43;
Święty Piotr jest świadkiem życia i nauczania Pana Jezusa. Dzisiaj mówi nam, że każdy kto wierzy, że Jezus zmartwychwstał, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Komentarz do II czytania
Kol 3,1-4;
Chrystus zmartwychwstał i jest naszym ŻYCIEM. Oczekujemy dnia, w którym doświadczymy Jego chwały i sami ukażemy się w Jego chwale.
Komentarz do Ewangelii
J 20,1-9;
Pusty grób Jezusa jest dla apostołów objawieniem Jego zmartwychwstania. Zobaczyli pusty grób, zrozumieli Pisma i uwierzyli: JEZUS ŻYJE.