K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 5
Rok A
II Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Iz 11,1-10
Prorok Izajasz opowie nam dzisiaj o czasach mesjańskich. Czasy mesjańskie to królowanie Pana Jezusa w sercach ludzi. Tam gdzie króluje Pan Jezus, tam nie ma zła i przemocy. Posłuchaj do czego porównuje Prorok czasy mesjańskie.
Komentarz do II czytania
Rz 15,4-9
Święty Paweł poucza nas, że naszym obowiązkiem jest oddawać cześć Bogu. Spełnimy ten obowiązek, gdy będziemy dla siebie nawzajem dobrzy, życzliwi i miłosierni.
Komentarz do Ewangelii
Mt 3,1-12
W dzisiejszej Ewangelii spotkamy świętego Jana Chrzciciela, który wzywa do pokuty i nawrócenia. Ludzie znali go i bardzo cenili, gdyż nie tylko wzywał do pokuty, ale i sam bardzo pokutował. Dla nas jest wzorem do naśladowania.