K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 3
Rok B
I Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Słowo Boże, które usłyszymy w pierwszym czytaniu jest uwielbieniem wszechmogącego Boga, który jest naszym Panem i Stworzycielem.
Komentarz do II czytania
1 Kor 1,3-9
W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł umacnia naszą wiarę, mówiąc, że Pan Jezus nigdy nas nie opuści i zawsze będzie nas wspierał swoją łaską. Bóg jest zawsze wierny.
Komentarz do Ewangelii
Mk 13,33-37
Słowo dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do czuwania. 
Pan Jezus, nazywa czuwającymi tych, którzy dbają o łaskę Bożą, a śpiącymi tych, którzy nie dbając o czystość duszy popełniają coraz to nowe grzechy.