N  WENNA
           do św. Jana Marii VIANNEYA26.07 - 03.08Prostokąt zaokrąglony:

4 sierpnia Kościół czci św. Jana Chrzciciela Marię Vianneya jako patrona kapłanów a szczególnie proboszczów.

NOWENNA

dzień 1

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie… Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem”.

„ ŻARLIWA WIARA”

Święty Jan Maria Vianney od głęboko religijnej matki otrzymał przykład żywej wiary; nauczył się kochać Boga i modlić się. Już jako młodzieńca spotykano go, kiedy klęczał na modlitwie. Jego oczy były skierowane ku temu, co jest wieczne. Dlatego podjął decyzję, aby swoje życie poświęcić Bogu w szczególny sposób. Wbrew przeszkodom i trudnościom starał się zostać gorliwym kapłanem, a głęboka, żywa wiara wspierała go we wszystkich przeciwnościach.

Módlmy się: Wielki nasz patronie, Ty znasz pragnienia mojej duszy. I ja chciałbym służyć Bogu w stanie do jakiego mnie On powołuje mając świadomość, jak wiele od Niego otrzymałem darów. Tymczasem wiele moich myśli, słów i czynów nie służy mojemu uświęceniu i zbawieniu. Pomóż mi to zmienić.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana... (teraz można wymienić prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
 

Rozważanie św. Jana Marii Vianneya

,,KIEDY DZIŚ WIECZOREM BĘDZIECIE KŁADLI SIĘ SPAĆ…

Co byście powiedzieli o człowieku, który zajmuje się polem sąsiada, a swoje zostawia odłogiem? Tak właśnie postępujecie. Ciągle grzebiecie w sumieniach innych ludzi, a wasze własne zarastają chwastami. Kiedy śmierć po nas przyjdzie, jak bardzo będziemy żałować, że tyle czasu poświęciliśmy na zajmowanie się sprawami innych, a tak mało dbaliśmy o własne sumienie. Bowiem nie z postępków bliźniego będziemy rozliczani, lecz z własnych. Patrzmy lepiej we własne sumienie, tak jak się patrzy sobie na ręce, jeśli chce się sprawdzić, czy są czyste… Kiedy dziś wieczorem będziecie się kładli spać, wyobraźcie sobie, że leżycie w trumnie, z rękami złożonymi na krzyż, z oczyma zamkniętymi na wieki, przykryci śmiertelnym całunem. A potem powiedzcie sobie: czego bym pragnął w takiej chwili? Moja dusza zabrudzona jest tyloma grzechami, za które nie otrzymałem jeszcze przebaczenia. Czy tak chciałbym stanąć na sądzie Bożym? Czy w godzinie śmierci będę miał przy sobie spowiednika? Przecież gdybym umarł nagle, poszedłbym do piekła. Nie będę więc zwlekał, ale natychmiast zmienię swoje życie, żeby uzyskać utraconą przyjaźń Boga i prawo do nieba”.

Modlitwa końcowa

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

 
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny: Chwała Ojcu… (3 x).
Można odmówić
Litanię do św. Jana Marii Vianneya
Prostokąt zaokrąglony:  Litania do św. J.M. Vianneya