N  WENNA
           do św. Jana Marii VIANNEYA26.07 - 03.08Prostokąt zaokrąglony:

4 sierpnia Kościół czci św. Jana Chrzciciela Marię Vianneya jako patrona kapłanów a szczególnie proboszczów.

LITANIA

do św. Jana Marii Vianneya

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. 

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami. 

- obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, módl się za nami. 

- wzorze synowskiego oddania, 

- pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, 

- nieskalana lilio czystości, 

- wierny naśladowco cierpień Chrystusa, 

- głębio pokory,

- serafinie modlitwy,

- pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, 

- żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, 

- oddany synu św. Franciszka z Asyżu,

- przykładny tercjarzu franciszkański,

- troskliwy przyjacielu ubogich, 

- przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, 

- umocniony świętymi wizjami, 

- dręczony przez złego ducha,  

- doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, 

- pasterzu mocny i roztropny,

- rozpalony gorliwością,  

- wierny towarzyszu chorych,

- niestrudzony katecheto, 

- głoszący kazania w słowach pełnych ognia,

- mądry przewodniku dusz, 

- szczególnie obdarowany duchem rady, 

- oświecony światłem z nieba,

- postrachu  szatana, 

- współczujący w każdym nieszczęściu,

- opiekunie sierot, 

- obdarowany łaską czynienia cudów, 

- który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, 

- który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, 

- który zasmakowałeś słodyczy śmierci,  

- który radujesz się teraz chwałą nieba, 

- który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, 

- niebieski patronie proboszczów,

- wzorze i patronie kierowników duchowych, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 

 

K.      Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu. 

W.     Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prostokąt zaokrąglony:  powrót