Prostokąt zaokrąglony:

 

 

 

 

„Przeciwnik wasz, diabeł,

jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.
Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.”

(1P 5,8-9)

 

 

 

MODLITWA O ROZEZNANIE

Boże Wszechmogący,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości,
Ty, który kochasz swoje dzieci i nie chcesz,
aby błądziły po ścieżkach grzechu i ciemności.

Panie, który jesteś Prawdą,
poprowadź nas trudną drogą rozeznawania.

Pomóż nam dostrzec podstępy złego ducha
i odrzucić je, a zachować tylko to, co pochodzi od Ciebie.

Pomóż nam trwać tylko przy tym, co Ty sam z miłości nam dajesz przez swoich prawdziwych proroków dla naszego umocnienia, uświęcenia i zbawienia.

Ty otwierasz rękę, by nas nakarmić do syta,
i żywisz nas w czasie głodu, jednak Twój nieprzyjaciel, także rozrzuca swe ziarna, aby Twoje dzieci ogarnął zamęt, lęk i niepewność.

Pomóż nam odróżnić prawdziwy pokarm z Nieba,
który podtrzymuje w nas Twoje życie, od trucizny, która to życie zabija.

Pomóż nam oddzielić kąkol od pszenicy.

Pomóż nam odróżnić prawdę od fałszu, którym szatan chce nas zawrócić z drogi wiodącej do Ciebie.

Daj nam ducha mądrości i ukaż swoje prawdziwe i święte oblicze, abyśmy nie zginęli.

Chroń nas także od tego, byśmy wskutek błędnej oceny, pośpiechu i niecierpliwości nie niszczyli tego, co zasiała Twoja ręka.

Pomóż nam również rozpoznać, czy nasze myśli, plany i oceny pochodzą od Ciebie
lub czy wzbudził je w nas Twój przeciwnik, nasze ambicje, zazdrość i egoizm albo ukryta nienawiść do Twojego światła.

Naucz nas zamieniać w czyny miłości
wszystkie słowa, rady, myśli, natchnienia, jakimi nas obdarza Twoje najświętsze i najczystsze Serce. Amen.


Duszo Chrystusowa, uświęć mię.

Ciało Chrystusowe, zbaw mię.
Krwi Chrystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię
Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.
O dobry Jezu, wysłuchaj mię.
W ranach swoich ukryj mię.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mię,
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi twoimi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Prostokąt zaokrąglony: modlitwy o świętych kapłanów