Prostokąt zaokrąglony: „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1P 5,8-9) 
Modlitwa do Maryi o ochronę przed złym duchem
O, czcigodna Królowo Nieba i Pani Aniołów, Ciebie, która otrzymałaś od Boga moc i misję zmiażdżenia głowy szatana, prosimy pokornie, abyś zesłała nam niebiańskie zastępy, aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy, walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość i zepchnęły je do otchłani. Amen.
MODLITWA O ROZEZNANIE
Boże Wszechmogący, 
Ojcze, Synu i Duchu Święty, 
Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości,
Ty, który kochasz swoje dzieci i nie chcesz,
aby błądziły po ścieżkach grzechu i ciemności.
Panie, który jesteś Prawdą,
poprowadź nas trudną drogą rozeznawania.
Pomóż nam dostrzec podstępy złego ducha
i odrzucić je, a zachować tylko to, co pochodzi od Ciebie.
Pomóż nam trwać tylko przy tym, co Ty sam z miłości nam dajesz przez swoich prawdziwych proroków dla naszego umocnienia, uświęcenia i zbawienia.
Ty otwierasz rękę, by nas nakarmić do syta,
i żywisz nas w czasie głodu, jednak Twój nieprzyjaciel, także rozrzuca swe ziarna, aby Twoje dzieci ogarnął zamęt, lęk i niepewność.
Pomóż nam odróżnić prawdziwy pokarm z Nieba,
który podtrzymuje w nas Twoje życie, od trucizny, która to życie zabija.
Pomóż nam oddzielić kąkol od pszenicy.
Pomóż nam odróżnić prawdę od fałszu, którym szatan chce nas zawrócić z drogi wiodącej do Ciebie.
Daj nam ducha mądrości i ukaż swoje prawdziwe i święte oblicze, abyśmy nie zginęli.
Chroń nas także od tego, byśmy wskutek błędnej oceny, pośpiechu i niecierpliwości nie niszczyli tego, co zasiała Twoja ręka.
Pomóż nam również rozpoznać, czy nasze myśli, plany i oceny pochodzą od Ciebie 
lub czy wzbudził je w nas Twój przeciwnik, nasze ambicje, zazdrość i egoizm albo ukryta nienawiść do Twojego światła.
Naucz nas zamieniać w czyny miłości
wszystkie słowa, rady, myśli, natchnienia, jakimi nas obdarza Twoje najświętsze i najczystsze Serce. Amen.
Duszo Chrystusowa, uświęć mię.
Ciało Chrystusowe, zbaw mię.
Krwi Chrystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię
Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.
O dobry Jezu, wysłuchaj mię.
W ranach swoich ukryj mię.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mię,
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi twoimi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.