Prostokąt zaokrąglony: Pole tekstowe: TRAKTAT (do posłuchania)
o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny
autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

„Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1P 5,8-9)